O mně

Program integrované malé tělocvičny "Josefa Palečka"

Josef Paleček

 Jmenuji se Josef Paleček, ale klidně mi říkejte kouči.

„Mé zkušenosti mne utvrdili, že krátkodobé cíle nikám nevedou.Uspokojení hledejte v pravidelném cvičení!“

Považuji se za trenéra – terapeuta, který dokáže vyváženě propojit posilování s terapeutickými postupy. Snažím se u svých klientů dosáhnout správného pochopení všech principů týkajících pohybových stereotypů a dýchacích návyků. Snižují tím rizika zranění a zvyšují pravděpodobnost dosažení stanovených cílů

Jako kouč garantuji svým klientům cvičení bez rizika zdravotních komplikací. Kladu důraz na výuku správného posilování bez nežádoucího přetěžování. Jsem k dispozici, jak zdravým jedincům, tak také klientům s funkčními poruchami pohybového aparátu.

Svým klientům připravují cvičební a stravovací programy pro obnovu zdraví a kondice tak, aby jejich tělo po padesátce nestárlo rychleji než jejich věk. Jsem trenérem pro ty, kteří si uvědomují, že je ještě čas zpomalit nastupující proces stárnutí.

Tréninkové jednotky (TJ) probíhají privátně pod mým dohledem. Před samotným cvičením si klienta vyslechnu, abych posoudil jeho dosavadní „životní styl“ a mohl mu srozumitelnou formou přiblížit mnou navrhovanou změnu.

Biografie

můj život je zasvěcený sportu již od mládí, kdy jsem začal postupně navštěvovat gymnastický kroužek, ragbyový klub Lokomotiva Ostrava a posléze i atletický oddíl Vítkovice. Jako většina kluků jsem neodolal touze stát se slavným fotbalistou a tak jsem měl to štěstí působit v žákovském družstvu Baníku Ostrava, které získalo stříbrné medaile na mistrovství Čech a Moravy, za vítěznou Spartou Praha. Na gymnáziu jsem díky své výšce 192cm přesedlal na volejbal. Hrál jsem ve Vítkovicích v dorostu, vždy s medailovým umístěním na celostátních turnajích a v mužích 1. ligu s nejlepším výsledkem v sedmdesátých letech, do doby než se u mne začaly projevovat prohlubující se zdravotní potíže s koleny. Protože jsem si včas uvědomil, že je moje výkonnost pro nejvyšší volejbalovou soutěž limitována ne 100% zdravím, přestoupil jsem v poměrně produktivním sportovním věku do VK Hutní montáže Ostrava a hrál ještě dva roky druhou ligu. Po celou dobu své sportovní kariéry jsem, ale tajně toužil po postavě „Romula“ a tak jsem od patnácti navštěvoval sklepní a později i klubové posilovny. Získaná větší síla a vytrvalost mi často pomáhaly překonat nejen, sportovní cíle, ale i některá životní úskalí. Tady se již rýsovala má touha splnit si svůj životní sen a mít vlastní posilovnu. Ještě jsem žil v hluboké totalitě, když jsem se stal členem malého kulturistického klubu v Bílovci. V roce 1989 komunisti „uhli z cesty demokracii“ a brzy „po sametové revoluci“ jsem na podzim roku 1990 otevřel první fitness studio Frapp. A přesně za rok jsem se stěhoval do prostor na krytý plavecký bazén. Vznikl Gym Frapp na cvičební ploše 410m2 se společnými šatnami a sprchami 50m plaveckého areálu v Porubě. Klienti fitcentra, tak mohli po každém tréninku uvolnit svalstvo plaváním v bazénu, a nebo navíc do svého tréninku zařadit kondiční plavání. Byl jsem dvacet let provozovatelem fitness centra, které bylo po celou svou dobu na špici moderních fitness zařízení v Ostravě. Začínal jsem studiem Trenér kulturistiky III. třídy a postupně získával vzdělání a praxi v oboru Fitness instruktor, Aerobic profesionál, Spinning® Instruktor JGS Star 1, Instruktor Basic Fitbox®.  Absolvoval jsem školení trenérů SKFČR (Českého svazu kulturistiky), Výživových poradců a trenérů Face Czech Academy, Instruktorů fitness školícího centra FITNET pod vedením Paedr. Vladimíra Koloucha, České školy aerobiku Heleny Jarkovské, STOB PhDr. Ivy Málkové, semináře Petra Stacha. Oblast fitness se rozvíjí dynamicky a tak je pro úspěšnou kariéru trenéra stále důležité své znalosti rozšiřovat o další ucelené bloky témat, jako je např. kontrola hmotnosti, posilování kloubní kondice, centračně – stabilizační cvičení, funkční trénink, metodika kondičního posilování atd. To vše dodnes uplatňuji ve své profesi osobního trenéra.

Tak sportu zdar a fitness zvláště.